Thursday, August 9, 2018

TIN VUI - $5000 ONLINE MATCHING UNTIL SEPTEMBER 8, 2018

Thân mời quý cô chú cùng anh chị em thân hữu tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ vào Saturday September 8, 2018 tại Milan do Vietnamese Canadian Helping Hands tổ chức nhằm gíúp xây dựng bệnh viện Mackenzie Vaughan Hospital (hoàn tất năm 2020).
Như hàng năm, Viet-Can không bán vé vào cửa mà chỉ gửi thiệp mời, xin liên lạc gấp với BTC để nhận vé vì số chỗ có giới hạn và DH chỉ còn rất ít vé.

Tất cả mọi hiện kim đóng góp sẽ được chuyển 100% cho Mackenzie Health Foundation (không có khấu trừ chi phí tổ chức) và quý vị sẽ nhận được giấy khai thuế từ bệnh viên.

Online donation xin click vào account của Mackenzie Health Foundation:

Đặc biệt, DH xin thông báo TIN VUI: chúng tôi đã có các nhà bảo trợ hứa cho $5000 để matching online, nghĩa là các online donation qua online account được bao nhiêu thì Bệnh Viên sẽ nhận được thêm bấy nhiêu (ví dụ $100 thì match thêm $100, $5000 thì match $5000). Do đó DH tha thiết kêu gọi quý khách dù có tham dự được buổi tiệc Sep 8 hay không, hãy tiếp tay với chúng tôi đóng góp online để BV nhận được số tiền matching này nhé. Lợi ích thứ hai của đóng góp online là quý vị sẽ nhận được tax receipt qua email ngay lập tức và cũng giúp DH khỏi ngồi đếm tiền tổng kết  

Chi tiết xin xem trong poster nhé. Chương trình bắt đầu 6pm tới 1am với photobooth của anh Quang Lam cùng nhóm Nhiếp Ảnh Gia Toronto, tiếp tân, tiệc buffet, sổ xố đấu giá, chương trình văn nghệ dạ vũ đặc sắc với các tiếng hát được yêu mến của Toronto và ban nhạc Black Planet, âm thanh Nguyễn Hoàng.
Nếu quý vị nào có nhã ý giúp bảo trợ hiện kim hoặc quà đấu giá, sổ xố hay thực phẩm cũng như muốn giúp thiện nguyện tại buổi tiệc xin liên lạc Diễm Hương, Tôn Thất Hùng hay chị Ái Ly nhé. 
Trân trọng kính mời!


Friday, August 3, 2018

To support our fundraising for Mackenzie Vaughan Hospital, you can donate online and join us for our Fundraising Gala:

Date: SATURDAY SEPTEMBER 8, 2018
Time: 6pm-1am
Location: MILAN BANQUET HALL 1989 Dundas St East Mississauga

For Invitation and table reservation or volunteer/sponsor, please contact us:
Ái Ly 416-873-6876  | Diễm Hương 647-384-6516 | Tôn Thất Hùng 416-567-3625

Online donation by click on the secured website created by Mackenzie Health Foundation for our event:

Donate now - Vietnamese Canadian Helping Hands Fundraising for Mackenzie Health Foundation

or mail your cheque to our address:
Vietnamese Canadian Helping Hands
2238 Dundas St. W. 
PO BOX 59061, 
TORONTO, ON M6R 3B5 - CANADA

(please make cheque payable to: MACKENZIE HEALTH FOUNDATION and write memo re: Viet-Can Helping Hands)

Thank you very much for your support! Together We Care-Together We Can! 

Yours Truly,

Vietnamese Canadian Helping Hands


 THƯ MỜI

Kính thưa quý đại diện Hội Đoàn cùng quý Bác, Cô Chú, Anh Chị trong Cộng Đồng, 
. 
Vietnamese Canadian Helping Hands kính mời tất cả quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng tất cả quý đồng hương tham dự ủng hộ chương trình Gây Quỹ vào ngày thứ Bảy, September 8, 2018 tại Milan Banquet Hall 1989 Dundas St East Mississauga cho bệnh viện Mackenzie Vaughan Hopsital (sắp được xây).  
. 
Chương trình bắt đầu 6pm, gồm có buffet, chụp hình photobooth, văn nghệ và dạ vũ với các ca sĩ được yêu mến tại Toronto cùng ban nhạc Black Planet và âm thanh ánh sáng Nguyễn Hoàng. Chúng tôi không bán vé chỉ có Thiệp Mời và xin đặt bàn sớm vì số chỗ có giới hạn.  
. 
100% hiện kim đóng góp sẽ gửi thẳng cho Bệnh Viện (ghi chi phiếu Mackenzie Health Foundation re:Vietnamese Canadian Helping Hands Fundraising in memo) và sẽ nhận giấy khai thuế từ bệnh viện. Quý vị có thể đóng góp online qua website của bệnh viện (và sẽ nhận được giấy khai thuế ngay qua email), xin click vào link dưới đây:


Online Donation - Vietnamese Canadian Helping Hands Fundraising for Mackenzie Health Foundation

. 
Trong 3 năm qua, chúng tôi Vietnamese Canadian Helping Hands đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ quý đồng hương nên đã gây quỹ được $35,227 cho Princess Margaret Hospital (2015), $53,000 cho Sick Kids Hospital (2016) và đặc biệt năm ngoái 2017, chúng ta đã gây quỹ được $50,015 cho Trillium Health Partners Foundation, hệ thống 3 bệnh viện ở Mississauga và với chương trình 6X matching online bệnh viện đã nhận được $182,040 tất cả từ những nhà bảo trợ ẩn danh. Chúng ta cũng sẽ được thêm 2 Bảng Tri Ân ở hai bệnh viện Mississauga Trillium Hospital và Credit Valley Hospital thay vì một bệnh viện như chúng tôi đã kêu gọi ban đầu. 
. 
Mong được sự tiếp tay phổ biến cùng ủng hộ tham dự của quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cũng như quý đồng hương để chương trình Gây Quỹ cho bệnh viện Mackenzie Vaughan Hospital năm nay được thành công.  
. 
Nếu quý vị có nhã ý Bảo Trợ, đóng góp hiện kim, hiện vật, giúp thiện nguyện hoặc đóng góp phần ẩm thực xin vui lòng liên lạc BTC chúng tôi qua email hoặc phone:
Ái Ly 416-873-6876  | Diễm Hương 647-384-6516 | Tôn Thất Hùng 416-567-3625

Xin vui lòng đặt bàn sớm để BTC có thời gian sắp xếp và chuẩn bị tiếp đãi chu đáo. 
.
Trân Trọng Kính Mời.
Vietnamese Canadian Helping Hands
.
PS. Xin xem Thư Mời đính kèm và chi phiếu ủng hộ xin ghi:

Mackenzie Health Foundation re: Vietnamese Canadian Helping Hands Fundraising (in memo)và gửi về địa chỉ của Hội:.2238 Dundas St. W.  PO BOX 59061, TORONTO, ON M6R 3B5 - CANADA

.