Friday, August 3, 2018

 THƯ MỜI

Kính thưa quý đại diện Hội Đoàn cùng quý Bác, Cô Chú, Anh Chị trong Cộng Đồng, 
. 
Vietnamese Canadian Helping Hands kính mời tất cả quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng tất cả quý đồng hương tham dự ủng hộ chương trình Gây Quỹ vào ngày thứ Bảy, September 8, 2018 tại Milan Banquet Hall 1989 Dundas St East Mississauga cho bệnh viện Mackenzie Vaughan Hopsital (sắp được xây).  
. 
Chương trình bắt đầu 6pm, gồm có buffet, chụp hình photobooth, văn nghệ và dạ vũ với các ca sĩ được yêu mến tại Toronto cùng ban nhạc Black Planet và âm thanh ánh sáng Nguyễn Hoàng. Chúng tôi không bán vé chỉ có Thiệp Mời và xin đặt bàn sớm vì số chỗ có giới hạn.  
. 
100% hiện kim đóng góp sẽ gửi thẳng cho Bệnh Viện (ghi chi phiếu Mackenzie Health Foundation re:Vietnamese Canadian Helping Hands Fundraising in memo) và sẽ nhận giấy khai thuế từ bệnh viện. Quý vị có thể đóng góp online qua website của bệnh viện (và sẽ nhận được giấy khai thuế ngay qua email), xin click vào link dưới đây:


Online Donation - Vietnamese Canadian Helping Hands Fundraising for Mackenzie Health Foundation

. 
Trong 3 năm qua, chúng tôi Vietnamese Canadian Helping Hands đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ quý đồng hương nên đã gây quỹ được $35,227 cho Princess Margaret Hospital (2015), $53,000 cho Sick Kids Hospital (2016) và đặc biệt năm ngoái 2017, chúng ta đã gây quỹ được $50,015 cho Trillium Health Partners Foundation, hệ thống 3 bệnh viện ở Mississauga và với chương trình 6X matching online bệnh viện đã nhận được $182,040 tất cả từ những nhà bảo trợ ẩn danh. Chúng ta cũng sẽ được thêm 2 Bảng Tri Ân ở hai bệnh viện Mississauga Trillium Hospital và Credit Valley Hospital thay vì một bệnh viện như chúng tôi đã kêu gọi ban đầu. 
. 
Mong được sự tiếp tay phổ biến cùng ủng hộ tham dự của quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cũng như quý đồng hương để chương trình Gây Quỹ cho bệnh viện Mackenzie Vaughan Hospital năm nay được thành công.  
. 
Nếu quý vị có nhã ý Bảo Trợ, đóng góp hiện kim, hiện vật, giúp thiện nguyện hoặc đóng góp phần ẩm thực xin vui lòng liên lạc BTC chúng tôi qua email hoặc phone:
Ái Ly 416-873-6876  | Diễm Hương 647-384-6516 | Tôn Thất Hùng 416-567-3625

Xin vui lòng đặt bàn sớm để BTC có thời gian sắp xếp và chuẩn bị tiếp đãi chu đáo. 
.
Trân Trọng Kính Mời.
Vietnamese Canadian Helping Hands
.
PS. Xin xem Thư Mời đính kèm và chi phiếu ủng hộ xin ghi:

Mackenzie Health Foundation re: Vietnamese Canadian Helping Hands Fundraising (in memo)và gửi về địa chỉ của Hội:.2238 Dundas St. W.  PO BOX 59061, TORONTO, ON M6R 3B5 - CANADA

.

No comments:

Post a Comment