Thursday, August 9, 2018

TIN VUI - $5000 ONLINE MATCHING UNTIL SEPTEMBER 8, 2018

Thân mời quý cô chú cùng anh chị em thân hữu tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ vào Saturday September 8, 2018 tại Milan do Vietnamese Canadian Helping Hands tổ chức nhằm gíúp xây dựng bệnh viện Mackenzie Vaughan Hospital (hoàn tất năm 2020).
Như hàng năm, Viet-Can không bán vé vào cửa mà chỉ gửi thiệp mời, xin liên lạc gấp với BTC để nhận vé vì số chỗ có giới hạn và DH chỉ còn rất ít vé.

Tất cả mọi hiện kim đóng góp sẽ được chuyển 100% cho Mackenzie Health Foundation (không có khấu trừ chi phí tổ chức) và quý vị sẽ nhận được giấy khai thuế từ bệnh viên.

Online donation xin click vào account của Mackenzie Health Foundation:

Đặc biệt, DH xin thông báo TIN VUI: chúng tôi đã có các nhà bảo trợ hứa cho $5000 để matching online, nghĩa là các online donation qua online account được bao nhiêu thì Bệnh Viên sẽ nhận được thêm bấy nhiêu (ví dụ $100 thì match thêm $100, $5000 thì match $5000). Do đó DH tha thiết kêu gọi quý khách dù có tham dự được buổi tiệc Sep 8 hay không, hãy tiếp tay với chúng tôi đóng góp online để BV nhận được số tiền matching này nhé. Lợi ích thứ hai của đóng góp online là quý vị sẽ nhận được tax receipt qua email ngay lập tức và cũng giúp DH khỏi ngồi đếm tiền tổng kết  

Chi tiết xin xem trong poster nhé. Chương trình bắt đầu 6pm tới 1am với photobooth của anh Quang Lam cùng nhóm Nhiếp Ảnh Gia Toronto, tiếp tân, tiệc buffet, sổ xố đấu giá, chương trình văn nghệ dạ vũ đặc sắc với các tiếng hát được yêu mến của Toronto và ban nhạc Black Planet, âm thanh Nguyễn Hoàng.
Nếu quý vị nào có nhã ý giúp bảo trợ hiện kim hoặc quà đấu giá, sổ xố hay thực phẩm cũng như muốn giúp thiện nguyện tại buổi tiệc xin liên lạc Diễm Hương, Tôn Thất Hùng hay chị Ái Ly nhé. 
Trân trọng kính mời!


No comments:

Post a Comment